Internationell förberedelse

Diarienummer 2018-04563
Koordinator Monivent AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: competence enhancement for smaller companies

Syfte och mål

Syftet med projektet är att generera kunskap inom företaget för att utveckla och underhålla en teknisk fil och kvalitetsledningssystem som följer de regulatoriska kraven på Monivents avsedda marknader.

Förväntade effekter och resultat

Överföra kompetens till personal inom bolaget kring hur man utvecklar och underhåller en teknisk fil för att kunna applicera denna kunskap på bolagets nuvarande samt framtida produkter och på så vis stärka upp bolaget inför framtiden.

Planerat upplägg och genomförande

Monivent kommer att anlita externa konsulter med erfarenhet från just kvalitetsarbete inom produktutveckling samt kvalitetsledning för att bistå med efterfrågad kompetens och hjälpa bolaget uppnå önskad kunskapsöverföring.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.