Innovative Production Education in Co-operation ett instrument i Produktion2030

Diarienummer 2014-06102
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för ekonomi och teknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att skapa förutsättningar för världsledande utbildning inom Produktion genom att utveckla en nationell forskarskola. Forskarskolan Produktion2030 har etablerats, och vid projektets slut har 169 inskrivna doktorander examinerats på totalt 1 551,5 högskolepoäng i 32 forskarkurser. Kurserna erbjuds via starka forskningsmiljöer inom området Produktion vid flertalet av Sveriges universitet och högskolor och med stöd och engagemang av institut och industri.

Resultat och förväntade effekter

Fem kurser startade hösten 2014, elva startade 2015, sju startade 2016, och nio startade 2017. Med ett undantag har kurser varit planerade och genomförda inom samtliga styrkeområden av Produktion2030. Efter ett riktat ”call for courses” i början av 2017 är även en kurs inom det sista styrkeområdet initierat (planerar att genomföras i forskarskolan under nytt projekt 2018). Under projektets gång har äldre kurser släckts ner och nya kurser initierats för att fånga upp kompetensgap och behov.

Upplägg och genomförande

Drift av kurser (WP3.1-2) initierades enligt plan men försenades, bland annat på grund av att några kurser fick senareläggas, några kurser inväntade kompletteringsuppgifter från studenter som inte klarat ordinarie examination. Administrationen krävde mer resurser än initialt beräknat, vilket innebar instiftande av en studierektorsroll. Många involverade aktörer såsom kursgivare, referensgrupp, doktorander samt ändringshantering kring kurser, kan förklara den ökade administrationen.

Externa länkar

Webbsida för forskarskolan Produktion2030

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.