Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ Prospekterings Borrning och Data Insamling Test Center: I-EDDA-TC

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper
Bidrag från Vinnova 304 339 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet har uppfyllts eftersom en lämplig lokal har identifierats intill en av Epiroc’s (tidigare Atlas Copco) fabriker i Örebro. Dessutom har vi skickat en ansökan för projektmedel till EIT KIC Raw Materials, som söker finansiering att etablera test centret. Örebro kommun har även utryckt intresse för projektet, och är initiellt positiva till test centret.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två huvudresultat har framkommit genom studien, vilka följer projektets initiella mål: 1. En lämplig plats för att etablera I-EDDA test center har identifierats, genom att ta i åtanke olika faktorer som påverkar lämpligheten av den valda platsen (se upplägg och genomförande); 2. En ansökan om finansiering till att etablera test centret har skickats till EIT KIC Raw Materials.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom ett nära samarbete mellan Uppsala universitet och Epiroc. Arbetet inkluderade, 1) undersökning av lämpligheten av platsen för att etablera test centret, inklusive en enklare geologisk undersökning av berget vid platsen; 2) undersökning av tillstånd som behövs för att borra på platsen; 3) planering av utrustning som måste finnas på platsen för att göra test centret operativt; 4) ansökan om projektmedel från EIT KIC RawMaterials, där vi söker medel för att finansiera byggnationen av test centret.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Diarienummer 2017-02192

Statistik för sidan