Inkubera - Inkubationsstöd Excellens 2018-2019

Diarienummer 2017-02373
Koordinator Inkubera i Örebro AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2017-01591-en

Syfte och mål

Projektet är en fortsättning på projekt "Inkubationsstöd - Excellens - Inkubera i Örebro AB, 2015-03057". I detta projekt vill vi utifrån Inkuberas höga ambitioner och fungerande processer och verktyg, ta nästa steg i vår utveckling och skapa ett ännu mer anpassat och kraftfullt program för kunskapsintensiva innovativa företag med tillväxtpotential på en internationell marknad. Vi vill även skapa starkare kopplingar till akademin/Örebro Universitet och en effektiv samverkan.

Förväntade effekter och resultat

Inkubera blir en ännu mer högpresterande inkubator med en mer specialiserad verksamhet inom regionens styrkeområde Autonoma, digitaliserade och intelligenta system med direkt koppling till Smart Industri. Som resultat upparbetar vi en större kritisk massa av högkvalitativa bolagssatsningar inom detta området och ett ännu mer anpassat stöd. Inkubera vill samtidigt nå en strukturerad och effektiv process kring internationaliseringsarbete inklusive ett utökat branschnätverk av större bolag samt kapital som ökar bolagens förutsättningar att växa.

Planerat upplägg och genomförande

Ett helhetsfokus: inflöde-produktion-output/alumn. Inflödesarbete i aktiv samverkan med Örebro Universitet och näringsliv. Affärsutvecklingsinsatser i bolagen med fokus på ett effektivt stöd genom spetskompetens och utökade experttjänster, talang/kompetenstillförsel och anpassade marknads- och finansieringsnätverk. Ett strukturerat internationaliseringsarbete som inkluderar aktiv samverkan med andra inkubatorer. Aktivt erfa-utbyte mellan inkubatorbolagen inklusive alumner. Löpande reflextions- och förbättringsarbete. Metod- och processutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.