Inkubationsstöd Framtidens Företag- Excellens 2018-2019

Diarienummer 2017-02435
Koordinator Föreningen Framtidens Företag
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2017-01591-en

Syfte och mål

Framtidens Företag ska vara den självklara mötesplatsen för digitala tjänsteföretag i VGR. Vi ska verka i en inspirerande miljö, i framkant av teknik och aktivitetsbaserat arbetssätt, och skapa förutsättningar för internationella relationer och tillväxt. Vi utvecklar bolag med hållbara värderingar som generar fler arbetstillfällen-alla bolag har ett väl integrerat genusperspektiv såväl som förmåga att ta fram och arbeta med hållbara strukturer i framtiden. Kontinuerligt erbjuda kompetensutvecklande aktiviteter för inkubatorpersonal-för att hålla hög kompetensnivå.

Förväntade effekter och resultat

Framtidens Företag ska ha ökat sin deal flow kvalitativa bolag(skalbara tillväxtbolag med internationella ambitioner) till inkubatorn. Fler digitaliserade tillväxtbolag ska nå en internationell marknad genom vår process. Vårt bidrag till utveckling av individer och nya företag är också ett bidrag till regionens utveckling och tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

Essensen i verksamheten är att erbjuda ett anpassat och omfattande stöd för företagsutveckling genom vår inkubatorprocess som innehåller moment som verifiering, validering samt tillväxt. De olika momenten fokuserar på affärsmodellering, organisationsbyggande, kompetensutveckling och finansiering av inkubatorns bolag. Varje program skräddarsys efter bolaget och entreprenörens behov. Tillsammans med våra samarbetspartners och affärsutvecklare skapar vi en plattform för kompetensutveckling och genvägar till tillväxt.

Externa länkar

www.framtidensforetag.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.