Implementering av lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet

Diarienummer 2015-00388
Koordinator RISE SICS AB - SICS Swedish ICT AB
Bidrag från Vinnova 10 450 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2015 (spring)

Syfte och mål

Projektet har tagit fram en lösning för hantering av kroniskt sjuka patienter i hemmet. Patienten utförde mätningar genom sensorer och hade kontakt med en vårdoperatör (VO) via video. VO följde sjukdomsutvecklingen dagligen och hade i sin tur kontakt med läkarna på den klinik som remitterat patienten. Virtuell rond av patienter genomfördes veckovis. Processer har utvecklats för samtliga roller och lösningen har sedan kunnat förevisas genom rollspel och demonstrationer. Projektet har lagt grunden för en positiv och lönsam hantering av kroniskt sjuka patienter i hemmet.

Resultat och förväntade effekter

Lösningen har verifierats på ett 80-tal KOL-sjuka patienter. Lösningen har för vården visats sig lönsam för denna patientgrupp. Patienterna upplevde ökad trygghet och flera akuta situationer kunde hävas genom kontakten med vårdoperatören. Ny mark har brutits vad gäller juridiken. Nya affärsmodeller har utvecklats som marknaden följer. Flera företag har anpassat sin strategi efter projektresultatet och ser en ny marknad växa fram där svenska företag kan göra sig gällande i Sverige såväl som internationellt. Underlag för upphandling ges till SKL/Inera.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av 22 parter inklusive bl.a. fyra vårdkliniker och Riksförbundet HjärtLung. 14 utmaningar identifierades som behövde hanteras för att nå en öppen lösning som både vården, industrin och patienterna var nöjda med. Utvecklingen skedde integrationsdrivet och varje halvår förevisades lösningen i mycket uppskattade rollspel och demonstrationer. Patienten utförde mätningar hemma genom sensorer och hade daglig kontakt med en vårdoperatör via video. Denne kunde vid behov ta kontakt med läkarna på den klinik som remitterat patienten.

Externa länkar

Hemsida på RISE/SICS som beskriver projektet och som har länkar till filmer och annat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.