Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HY-TOOLBOX: Utveckling av verktygslåda för utvärdering av känslighet för väteförsprödning

Diarienummer
Koordinator SSAB EMEA AB - SSAB Special Steel
Bidrag från Vinnova 3 840 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - november 2023
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Metalliska material - Programövergripande utlysning 2020

Syfte och mål

Syftet är att utveckla en verktygslåda kallad "Hy-Toolbox" som innehåller metoder för att bedöma risken för väteförsprödning (HE), oavsett vätes ursprung, för att underlätta bedömningen av HE-risker för stålproducenter och användare. Mer specifika mål är: - ge nya möjligheter att designa mer HE-resistenta stål - stödja miljödrivna processförändringar och intelligent användning av beläggningar - använda brottmekanisk provning för att rangordna material och bedöma lämpligheten för ändamålet - upprätta samband mellan vätehalt och restspänningar - främja säker användning av material i korrosiva miljöer

Förväntade effekter och resultat

Projektresultaten ska bidra till säker användning av stål genom att minska riskerna för väteförsprödning och genom att stödja ståltillverkare och slutanvändare med en mångsidig, unik och robust verktygslåda som består av moderna utvärderingsmetoder som Thermal Desorption Spectroscopy med Mass Spectrometry (TDMS) i kombination med brottmekanisk provning, metallografiska metoder och modern elektronmikroskopi för att bedöma risker för väteförsprödning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras i ett antal arbetspaket som inkluderar följande delar: - Materialproduktion och leverans av prover - Utvärdering av väteförsprödning: vätehalt och låst väte, vätes diffusivitet, brottmekanisk provning, inverkan av väte på mekaniska egenskaper, metallografiska undersökningar efter brott och restspänningmätningar - Hy-Toolbox utveckling, tillämpning och implementering - Koordinering och resultatspridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 november 2020

Diarienummer 2020-03115

Statistik för sidan