Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HY-TOOLBOX: Utveckling av verktygslåda för utvärdering av känslighet för väteförsprödning

Diarienummer
Koordinator SSAB EMEA AB - SSAB Special Steel
Bidrag från Vinnova 3 840 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - april 2024
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyfte och viktigaste mål för projektet var en ToolBox (verktygslåda) som hjälpmedel för materialproducenter, -tillverkare och -användare i den komplicerade frågan om väteförsprödning. Projektet kommer att leverera denna i form av en allmänt tillgänglig broschyr där de viktigaste aspekterna beskrivs på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt samt även beskriver var mer detaljerad information finns att tillgå.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det har i ansökan identifierats som primärt att utveckla verktyg till stöd för design av väteresistena material, bättre förståelse för beläggningar och väteförspödning, introduktion av brottmekanik för bättre provningsmetoder och rangordning samt utökad förståelse av restspänningar. Detta och mer är vad Toolboxen ger stöd förm, vilket bidrar till bibehållande och stärkande av ledande marknadspositioner för höghållfasta stål samt svensk stålindustri och dess samarbetsparter.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i tre delar relaterade till vätes ursprung: 1 Design - inverkan av mikrostruktur, 2 Process - inverkan av stålprocess och beläggning samt 3 Tillverkning - inverkan av svetsning och efterbehandling av svetsar. Det fanns också ett 4:e steg i värdekedjan: Applikation, där driftmiljö och väte behandlades. Projektet delades även in i tre faser: Leverans & provtillverkning, Väteförsprödning och utveckling av ToolBox samt Koordination och kunskapsspridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2024

Diarienummer 2020-03115

Statistik för sidan