Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hur kan en innovativ produktlösningen börja användas i vården i VGR

Diarienummer
Koordinator Mevia AB
Bidrag från Vinnova 110 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

För att Mevia skall få en bättre förståelse för hur vi kan föra in våra produktlösningar i den allmänna vården har vi under projektet byggt upp en större förståelse om hur de olika delarna av kommuner, landsting och vårdpersonal samarbetar. Projektet genomfördes i 3 delar där Del 1 bestod av datainsamling med fokus på Västra Götalandsregionen. Del 2 bestod av en workshop med de som känts mest relevanta från intervjuerna. Del 3 bestod av att sammanställa all data för att kunna ta med sig detta in i nästkommande projekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har get stora insikter i hur patientvård med fokus på medicinhantering bedrivs idag. Vi har genom intervjuer och workshops lärt oss om de konkreta utmaningar som landsting och kommuner står inför. Det som vi dessutom fått en bättre förståelse för är hur de olika riktlinjerna tolkas kopplat till medicinövertag samt när dos skall förskrivas. Den utvecklade förståelsen av vårdkedjan kommer att vara mycket viktig i framtida projekt och för att kunna fokusera Mevias energi på rätt ställe.

Upplägg och genomförande

I projektet genomförde vi först intervjuer för att sedan samla till en workshop och få en bättre helhetsbild. För Mevia var det ypperligt med detta upplägget av kvalitativa intervjuer tillsammans med Innovationsplattformen. Detta beror till stor del på det enorma kontaktnät som Innovationsplattformen besitter, samt att det även gjorde den första kontakten och inbokning av möten mycket enklare när vi kunde samarbeta med en aktör som kunde vara en dörröppnare åt oss, men som också har ett intresse av att lära sig området och föra den kunskapen vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04799

Statistik för sidan