HJT-Hybrid Joining Testbädd för smart produktion

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

Hybrid Joning Testbädd:s mål är att uppnå den smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering. HJT syftar till att köra tester på riktiga produkter med flera av dessa discipliner och en hel processkedja. En hybrid fogningscell (HJC) med dessa möjligheter som inkluderar effekterna i färghärdningsugnen påverkar härdning i hybridfogar och slutproduktgeometri.

Förväntade effekter och resultat

HJT kommer att bidra till ett effektivt samspel mellan fogningsmetoder och därmed en snabbare omställning för fogning av multimaterialstrukturer. Kunskapsuppbyggnaden kring hybridfogning kommer att öka svenska företags konkurrenskraft. Den metodik för samprogrammering av flera synkroniserade utrustningar i en digital tvilling som utvecklas i projektet, kommer att skapa förutsättningar för effektivare processflöden och kortare beredningstider.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget i HJT kretsar kring utförandet av hybridfogning av riktiga produkter som de deltagande företagen bidrar med. Olika fogningskombinationer avprovas och dokumenteras både funktions och geometrimässigt samt vilken information i utrustningarna som skapar reproducerbara resultat. En förutsättning för att etablera integrerade metoder för hybridfogning är kunskap om vilka parametrar som interagerar och hur man simulerar relationer så att programmeringen av processen hanterar hela processkedjan och interaktionen mellan samverkande system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04771

Statistik för sidan