Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Highly Automated Freight Transports

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 13 975 787 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Syfte och mål

Syfte 2016 - skapa kunskap om HCT-fordon och fordonsautomation m.a.p. logistiksystem, anpassningar av infrastruktur och regelverk. Fokus 2020: Följande tre övergripande forskningsfrågor: 1: Hur kan användningen av HCT-fordon bidra till effektivisering av logistiksystemet? Energibesparning uppnås och logistiska begränsningar finns. 2: Hur kan HCT-fordon automatiseras för högre effektivitet? Har inte demonstrerat på allmän väg, men har genererat viktiga resultat. 3: Anpassningar infrastruktur: Dryport, och hamnområde. Kunskap om aktuella probem har kartlagts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har kommit fram till att automatisering av lastbilstransporter på allmän väg kommer inte att implementeras i den takt som man trodde 2016. Forskningsresultaten bidrar till säkerhetssystem och kunskapsuppbyggnad för framtida automatisering. HCT transporter av enhetslast (containers) kräver samverkan mellan transportörer och godsägare. Hamnen är öppen dagtid, godsägarna arbetar dagtid -d.v.s. inga natt transporter. Hamnen optimerar enbart för fartygen. Det är svårt att backa. Fortsatt arbete är nödvändigt, Borås stads medverkan är kritisk för fortsättningen.

Upplägg och genomförande

HAFT Projektet (2016-05413 & 05415) har i stort fungerat bra, stor påverkan av covid-19 då det mesta ställdes om till digitalt. Projektledarskapet har skiftats 4 gånger med god överlämning. Fältprovsförsöket startades vid ordinarie slutdatum. Fokuset bytet från automation till HCT och containerlogistik. Mycket data och kunskap har samlats och analyserats inom de olika arbetspaketen. Ett stort antal exjobb och 1 doktorandarbeten har genomförts. Förståelse för hur lång tid införandet av autonoma fordon och hur sårbart ett logistikflöde är förstods inte vid projektstart.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2022

Diarienummer 2016-05413

Statistik för sidan