Hållbara affärsmodellsinnovationer för digitalisering av svenska industriella ekosystem

Diarienummer 2017-01301
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 9 668 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2019
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2017 (spring)

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla, testa och sprida hållbara affärsmodellsinnovationsmetoder baserade på digitalisering i svenska industriella ekosystem. Genom att sträva efter att minska miljöpåverkan genom att skapa digitaliseringstödda avancerade tjänster ökar detta projekt möjligheter och stöder kommersialisering av hållbara affärsmodeller i svenska industriella ekosystem.

Förväntade effekter och resultat

Projektresultaten kategoriseras under tre utfallsmål. Vi kommer att 1) utveckla nya och förbättra befintliga förmågor för hållbar affärsmodellinnovation för leverantörer, kunder och digitala aktörer, 2) utveckla metoder för affärsmodellinnovation för att skapa anpassade affärsmodeller som involverar flera ekosystemaktörer och 3) testa prototyper av hållbar affärsmodellsinnovationer som kombinerar produkt, service och informationskomponenter från flera ekosystemaktörer till kommersiellt attraktiva erbjudanden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektkonsortiet omfattar akademiker från Luleå tekniska universitet, två industriella nätverk och arton industriaktörer som representerar kunder, leverantörer och digitala aktörer från ekosystem inom gruv-, bygg-, tillverknings- och skogsindustrierna. För att uppfylla vårt syfte har vi delat forskningsprojektet i fem arbetspaket som börjar med intern kapacitetutveckling, utveckling och testning av affärsmodellsinnovationsmetoder genom prototypfall i realtid samt spridning och paketering av resultat.

Externa länkar

Project webpage on LTU web

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.