Hållbara affärsmodellsinnovationer för digitalisering av svenska industriella ekosystem

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 9 668 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla, testa och sprida digital affärsmodellsinnovationsmetoder för ökad hållbarhet i svenska industriella ekosystem. Genom att sträva efter att minska miljöpåverkan genom att skapa digitaliseringsstödda avancerade tjänster har detta projekt ökat förmågor och stött kommersialisering av digitala affärsmodeller i svenska industriella ekosystem.

Resultat och förväntade effekter

Vi har 1) utvecklat nya och förbättrat befintliga förmågor för digital affärsmodellinnovation för leverantörer, kunder och digitala aktörer, 2) utvecklat metoder för affärsmodellinnovation för att skapa anpassade affärsmodeller som involverar flera ekosystemaktörer och 3) testat prototyper för digitala affärsmodellsinnovationer som kombinerar produkt, service och digitala komponenter från flera ekosystemaktörer till kommersiellt attraktiva erbjudanden.

Upplägg och genomförande

Projektkonsortiet har omfattat akademiker från Luleå tekniska universitet, två industriella nätverk och arton industriaktörer som representerar kunder, leverantörer och digitala aktörer från ekosystem inom gruv-, bygg-, tillverknings- och skogsindustrierna. För att uppfylla vårt syfte har vi fokuserat på utveckling av interna förmågor för företagen, utveckling och testning av affärsmodellsinnovationsmetoder genom prototypfall, samt spridning och paketering av resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2017

Diarienummer 2017-01301

Statistik för sidan