Hållbar stadslogistik med containercykel

Diarienummer 2018-01127
Koordinator Starke ECB AB
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Syftet är en bättre stadslogistik för leveranser "last mile". Starke Cycles är en effektiv leveransmaskin för e-handel i städer en stor, elassisterad trehjulig container-cykel. Transport av gods i städer betyder oftast lastbilar och budbilar, avgaser, buller trängsel. Behoven av bättre transportlösningar sista biten till dörren ökar, särskilt med kraftigt ökande e-handel. Mål med projektet för Starke Cycles är affärsmodeller för försäljning, kunskap om marknadsbehov och hållbarhetsvinster, och effektiv kvalitetssäkrad tillverkning.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektet kommer resultaten att bilda grund för utveckling av marknadserbjudande och kvalitetssäkrad produktion. Vi bedömer att inom ett år kan marknadsandelen uppgå till 1-2% av den potentiella åtkomliga marknaden. Inom fem år är marknadsandelen 5-8% på samma marknad, medan utvecklingen av e-handel, logistikbranschen och strategier för hållbara städer gjort att marknaden växt.

Planerat upplägg och genomförande

Enkäter, intervjuer, sökning i databaser över statistik kring citylogistik. Sammanställning och jämförelse med best practice för relevanta verksamheter. Framtagning av affärsmodeller. Jämförande studie av liknande projekt, samt hur logistikbranschens utveckling går i riktning mot ökade hållbarhetskrav. Kvantitativa analyser. Analys av återkoppling från kunder, returer, garantiåtgärder, förbättringsförslag och önskemål. Samordning med underleverantörer, optimering av processer och flöden samt utbildning och kontroll.

Externa länkar

På företagets webbsida går det att följa utvecklingen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.