Hållbar stadslogistik med containercykel

Diarienummer 2018-01127
Koordinator Starke ECB AB
Bidrag från Vinnova 265 300 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Marknadspotential, affärsmodeller, hållbarhetsaspekter samt produktionsmetoder ingick i projektets mål. Projektet genomfördes och förutom produktionsmetoder (pga otillräckligt antal serietillverkade enheter) kan syftena och målet anses vara väl uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Lastcykelfordon från Starke Cycles har provats i verkliga förhållanden hos åkeriet MOVEBYBiKE. Det tekniska utfallet är gott, och visar att förutsättningarna för en större utrullning håller. Effektivitetsmätningar genomfördes, lastkapacitet utvärderades. Utfallet ger stöd åt att de förväntade effekterna i stor skala, kan uppnås.

Upplägg och genomförande

Marknadserbjudandet utreddes, genom jämförelse med liknande aktörer, och gav underlag. Undersökning av hur hållbarhetsaspekter påverkar logistikbranschen visar att det står högt på agendan hos de flesta aktörer. Använda metoder är litteraturstudier i fackpress och forum, samt intervjuer. Kvalitetssäkrad produktion förbereddes genom utveckling av kvalitetssystem, produktstrukturer, tillverkningsmetoder, komponentförsörjning och utvärderingar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.