Hållbar produktionsteknik via bearbetning med kryogen teknik (SUSTAIN-CRYO)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers MCR
Bidrag från Vinnova 4 830 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion för fordonsindustrin

Syfte och mål

Det övergripande syftet med SUSTAIN-CRYO-projektet är att utveckla kylnings/smörjningsmetoder som möjliggör miljö-neutral produktion i Sverige. Specifika mål är att (1) öka skärande bearbetnings produktivitet med 20%-30%; (2) ta ett nytt CRYO-MQL hybridsystem för kylning/smörjning till marknad (patent SE1550877 A1); (3) få en snabbare tid-till-marknad för kryogena verktygslösningar; (4) minska kassationer och avfall i produktion; (5) undvika användningen av mineraloljor som skärvätskor.

Förväntade effekter och resultat

Förbättrad kunskap om den kryo-specifika processmekaniken och materialprestanda via modellering, simulering och karakterisering. Riktlinjer för teknikintegration i verktygsmaskiner och teknikvalidering hos slutanvändaren i industriella pilotförsök. Integrering av MQL-systemet med det kryogena systemet, med användning av miljövänliga vegetabiliska oljor för att helt ersätta mineraloljor, vilket resulterar i en ren miljö utan restprodukter. Rapport om hållbarhetsutvärdering.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetsplanen baseras på tre användningsfall, 2 i fordonsindustrin och 1 i stålindustrin, som ska definieras fullt ut i WP1 för att ge huvuddragen till hållbarhetsutvärderingen (WP2) och teknikintegrationen (WP4). Ramverket för modellering/simulering utvecklas i WP3. Integrationen av avancerade kylning/smörjningsmetoder sker i två steg: (Steg 1) på labb-nivå (Sandvik Coromant, Chalmers), och spridning genom (steg 2) riktlinjer för tillämpningar hos slutanvändaren och industrialisering (görs successivt i WP5).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 maj 2020

Diarienummer 2017-03057

Statistik för sidan