Guidning till autonoma fordon för blinda, döva och dövblinda

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 931 700 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods

Syfte och mål

Syftet med projektet är att studera förutsättningar för blinda (B), döva (D) och dövblinda (DB) personer att med guidningsteknik resa helt på egen hand i autonoma fordon. Målet är att ge denna grupp i samhället ökad frihet och livskvalitet.

Förväntade effekter och resultat

När projektet är avslutat ska följande ha uppnåtts: En kartläggning av B/D/DB behov före, under och efter resa med autonoma fordon under svenska förhållanden. Befintliga prototyper för vibrotaktil guidning av B/D/DB ska ha testats användning med autonoma fordon. Resor med autonoma fordon ska ha testats och utvärderats med B/D/DB avseende användarvänlighet och potentiell nytta för individen och för samhället. En bedömning av skalbarheten och behov av teknikutveckling för kollektivtrafik och sjukresor ska ha genomförts tillsammans med projektparterna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket: projektledning, behovsidentifiering, användarstudie, utvärdering och resultatspridning. Två studier planeras i projektet, en studie i kollektivtrafik och en med autonoma skyttelbussar.Studierna genomförs tillsammans med blinda, döva och dövblinda personer i Örebro och Göteborg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2020

Diarienummer 2018-03989

Statistik för sidan