GU Ventures inkubator

Diarienummer 2017-02437
Koordinator GU VENTURES AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2017-01591-en

Syfte och mål

GU Ventures vision är att vi tillsammans med innovatörer, entreprenörer, näringslivet och det omgivande samhället formar en bättre framtid. Det övergripande målet är att skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt framgångsrika och hållbara nya verksamheter, som kan gör skillnad på en global marknad. GU Ventures inkubator stöttar kunskapsintensiva projekt och företag i syfte att skapa nya jobb och tillväxt. Inkubatorn erbjuder idégivare en välutvecklad företagsutvecklingsprocess med strategiskt och operativt resursstöd, kontorsplatser, nätverk och kapital.

Förväntade effekter och resultat

GU Ventures övergripande mål är att skapa hållbar värdetillväxt, affärer och jobb genom att omsätta idéer till framgångsrika kommersiella projekt och företag. GU Ventures bidrar då till utveckling av samhället och till ökad tillväxt. Hållbar värdetillväxt, affärer och jobb mäts i antal nya företag, nya jobb, kronor i omsättning och attraherat kapital men även i god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. GU Ventures vill främja idéskapande, entreprenörskap och företagande, samt bidra till förnyelse av näringslivet och utveckling av samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Inkubatorn bedrivs enligt fastlagd verksamhetsplan och beprövad inkubatorprocess med följande fokus: - Skala upp verksamheten - Uppsökande verksamhet, hitta de mest kommersiellt intressanta projekten/bolagen, - Skalbara företag, framgångsrikt bygga grunden till lönsamma skalbara företag i en mångfald av områden med unika affärsidéer - Examinera IBO:er och bedriva alumniverksamhet - Stärka personalstyrkan i antal och kompetens, - Öka tillgången på kapital till IBO:er Sammantaget gör detta att GU Ventures inkubator utvecklas och kan fortsätta en internationellt hög nivå.

Externa länkar

GU Ventures inkubators hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.