Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafenbaserade flexibla och återvinningsbara ljuskällor för livsvetenskapliga applikationer

Diarienummer
Koordinator LUNALEC AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta fram underlag och team för att genomföra ett större FoU projekt med grafen som en viktig beståndsdel. Projektet lyckades med de interna förberedelserna, men misslyckades med att få externa parter att säkra internt stöd för deras del av projektfinansieringen. LunaLEC och Nano for Energy kommer därför inte att ansöka om ett SIO Grafen FoU projekt i höst, utan fortsätta på egen hand med fortsatt utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet lyckades definiera ett flertal applikationer där återvinning är viktigt för kunderna. Därutöver testades ett antal angreppssätt för att använda grafen som katod, vilket gör framtida utveckling mer fokuserad. Projektet har legat till grund för fortsatt produktutveckling för både Nano for Energy och LunaLEC.

Upplägg och genomförande

Projektet har utvecklat olika prototyper av grafenelektroder vilka kan användas i ljusemitterade elektrokemiska celler för både livsvetenskapliga applikationer och andra stora ytor där hållbarhetsaspekten är av stor vikt. Projektet tog fram ett team från LunaLEC, Umeå Universitet och Nano for Energy som skulle kunna fortsätta att utveckla elektroderna till en färdig produkt för de tilltänkta kunderna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01678

Statistik för sidan