Grafen förstärkt lim för punktsvetsning

Diarienummer 2018-01475
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-04143-en

Syfte och mål

Målet med projektet är att använda grafen för att förbättra process- och materialegenskaper hos limmer. Fokus i projektet kommer att vara att anpassa: (a) limkompositionen (b) grafenfunktionalisering/behandling (c) processflödet som påverkar anistropin för att leverera optimala (1) elektriska, (2) termiska (3) och mekaniska egenskaper samt (4) härdningsegenskaper.

Förväntade effekter och resultat

För att kombinera hög prestanda och lättviktsteknik innehåller moderna bilkarosser ett stort antal materialvarianter (kolstål , borstål, aluminium, metall-sandwich kompositer etc). På grund av detta är fogningsmetoder kritiska för bilarnas prestanda, speciellt säkerhet och hållbarhet. För att öka användandet av strukturella limmer i OEM tillämpningar kommer detta projekt att utreda grafenmodifierade strukturella limmer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet för samman en tvärfunktionell projektgrupp bestående av: -en stark och global fordonstillverkare Volvo Cars tillsammans med CEVT -ett växande SME, komposittillverkaren Lamera -starka vetenskapliga partner i form av Chalmers och RISE -Chalmers Industriteknik med gedigen erfarenhet av samarbete mellan industri och forskning -två globala leverantörer av lim (Dow Automotive och SIKA) med expertkunskap inom limformulering och limegenskaper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.