Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafen förstärkt lim för punktsvetsning

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 996 048 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen) - våren 2018

Syfte och mål

Projektet lyckades få ihop ett stort antal partner inom akademi, institut och industi som har utnyttja sin kompetens för att undersöka grafens påverkan på industriella limmer för bilindustrin och i sandwich material. Projektet har inkluderat val av grafen, modifiering av formuleringar och optimering för att kunde mixa grafenet i kommersiella limmer med industriellt skalbara metoder. Materialen har sedan genomgått analys av klämflödes morfologi, utvärderingar av di-elektriska egenskaper (innan härdning), tester av punktsvetsning och produktion av kompositmaterial.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat potentiella fyllmedel, lämpliga tensider och definierat lämpliga lösningsmedel. Fyllmedlena kunde med gott resultat mixas med både standard och skräddarsydda limmer under skalbara blandingsförhållanden. Morfologin på de fyllda limmerna undersöktes under klämflödes förutsättningar och det resulterande rheo-dielektriska egenskaperna bestämdes. Resultatet visar på en måttlig ökning i elektrisk konduktivitet dock var dessa inte tillräckligt stora för att markant förbättra punktsvetsegenskaperna på limmet.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppbyggt med 5 arbetspaket (AP) Ett AP var dedikerat för koordinering och konsortiumbyggande. De andra 4 AP:na var ansvariga för materialval, provförberedelser och prestandaanalyser. Periodiska uppdateringsmöten hölls med alla partners inklusive ett fysiskt möte hos limleverantörerna i Schweiz. Av sekretess skäl mellan limleverantörerna delades även en del av informationen separat. Konsortiumet som skapats har potentialen att gemensamt utveckla en mer systematisk studie då vikten av punktsvetsegenskaper fortfarande är en industriell utmaning av hög vikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 mars 2020

Diarienummer 2018-01475

Statistik för sidan