Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafen Energi

Diarienummer
Koordinator 2D fab AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Syftet med satsnignen är att öka kapaciteten hos litiumjon batterier. Målet med projektet -som även nåddes - var att visa att grafens unika elektriska ledningsförmåga, i kombination med grafens mekaniska egenskaper, möjliggör användning att kisel vid höga inblandningar med god cyklingsbarhet. Projektet påbörjade en värdekedja, och behovet av nya aktörer (exempelvis tillverkare av anoder, celltillverkare och batterileverantörer) har identifierats. Ytterligare ett syfte var att förstå hur kisel och grafen påverkar återvinning, där vi inte kunde inte identifiera några specifika problem.

Resultat och förväntade effekter

Vi hoppas kunna vidareutveckla resultatet - med 30% ökad lagringskapcitet även efter 200 cykler - inom ett större forskningsprojekt. Cyklingsbarheten behöver studeras ytterligare. och en ansökan, som bland annat inner håller det momentet, är inlämnad till Vinnova. Om samma goda resultat kan visas efter 2000 cykler har vi nått ett genombrott. På något längre sikt är en kommersialisering av konceptet ett givet mål - och kontakter med olika intressenter är pågående.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av en experimentell del, en del som initierade en värdekedja som kan ta konceptet till marknaden, samt en dtredje el som undersökte återvinningsproblematiken. Den experimentella delen gav "proof-of concet" till tekniken medans värdekejeutvecklingen och återvinningsstudien ger stöd till den fortsatta utvecklingen mot kommersialisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017

Diarienummer 2017-03616

Statistik för sidan