Grafen Energi

Diarienummer 2017-03616
Koordinator 2D fab AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar

Syfte och mål

Målsättningen är att öka energilagringskapaciteten hos litium-jon batterier. Målen för denna genomförbarhetsstudie är: - Ett “Proof of concept” för grafen som möjliggörare för att kunna öka mängden kisel i anoder till litium-jon batterier. - Att börja bygga en leverantörskedja som kan kommersialisera idén. - Att genomföra en mindre studie om livscykel och återvinningsproblem för att förstå hur kisel och grafen eventuellt påverkar dem.

Förväntade effekter och resultat

Vår förhoppning är att det efter genomförbarhetsstudien kommer att finnas ett embryo till ett nytt materialkoncept för anoder till Li-jon anoder. Det kommer också att finnas en leverantörskedja som kan tillverka materialet och potentiella kunder kommer att vara identifierade. Vi kommer även att ha ökat vår förståelse för hur kisel och grafen påverkar livscykel och återvinning av batterier.

Planerat upplägg och genomförande

Parten VestaSi kommer att producera kiselpulver med små partikelstorlekar. Parten 2D fab kommer att behandla kislet med en special designad process och Woxna Graphite kommer att bidra med batterigrafit. Det grafen-behandlade kislet kommer att blandas med batterigrafit i olika andelar, och detta anodmaterial kommer att utvärderas av Uppsala Universitet och Mittuniversitetet. Vi kommer även att använda våra nätverk för att bygga en leverantörskedja och för att identifiera potentiella kunder. Utöver det kommer vi att utforska hur vi bäst ska kunna utvärdera återvinningsfrågor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.