Global Connect - förbättrad kommunikation vid positionering av containers

Diarienummer 2018-00172
Koordinator INNOTEL AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning EUREKA nätverksprojekt