Fullskaleprojekt Integrerad Bearbetningsmodellering

Diarienummer 2018-02380
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 7 835 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt

Syfte och mål

Projektets mål är att ge svenska tillverkare av metalliska material tillgång till virtuella processlinjer för bearbetnings- och värmningsprocesser. Projektet fokuserar på modellering av varmbearbetning, som har identifierats som den största utmaningen, och kommer att bilda ett kritiskt kluster tillsammans med andra initiativ inom området.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten är att nya material- och processer kommer att kunna utvecklas snabbare, effektivare och säkrare. Det viktigaste resultatmålet är att de utvecklade modellerna ska ha implementerats hos de deltagande företagen inom projektets löptid.

Planerat upplägg och genomförande

Projektkonsortiet består av fem materialproducenter, tre universitet, två mjukvaruföretag ett forskningsinstitut och en branschorganisation. Projektet struktureras kring fem fallstudier som alla bygger på grundläggande modellering av samverkan mellan deformation, temperatur och mikrostruktur, avancerad karakterisering av termomekaniska egenskaper samt materialmodeller som implementeras i finit elementkod.

Externa länkar

http://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/fullskaleprojekt-integrerad-bearbetningsmodellering-finbeam/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.