Fullskaleprojekt Integrerad Bearbetningsmodellering

Diarienummer 2018-02380
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 7 835 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt