Framtidens Industriella Nätverk

Diarienummer 2018-02196
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - september 2021
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång SIP PiiA Spring 2018 - R&D&I Project