Framtidens Industriella Nätverk

Diarienummer 2018-02196
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - september 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång SIP PiiA Spring 2018 - R&D&I Project

Syfte och mål

Projektet FIN (Framtidens Industriella Nätverk) kommer att möjliggöra en effektiv utrullning av nya tekniker och innovationer inom processindustrin genom att reducera hindren för ett effektivt informationsutbyte mellan IT (information technologies) och OT (operational technologies) i en gemensam infrastruktur. Projektet förväntas att bidra till att föra digitaliseringen framåt inom processindustrin, genom att utveckla en konsoliderad IT/OT nätverksinfrastruktur som förenklar systemintegration och möjliggör nya säkra uppkopplade produkter och affärsmodeller.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra väsentligt till att föra digitaliseringen framåt inom processindustrin, genom att arbeta fram lösningar och tekniker där industrinätverken kan hantera olika typer av trafikklasser (styr- och reglertrafik, videoflöden, VoIP, etc.) eller rentav access till molnlösningar, allt i samma infrastruktur och utan inlåsningar av information på grund av automationspyramiden. Projektet vilar på en vetenskaplig grund som förväntas leda till affärsoberoende resultat, via laboratorietester till skarp demonstration i skarp produktionsmiljö.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är planerat i 4 etapper med tillhörande delmål uppdelade i arbetspaket. Varje etapp är mellan 6-12 månader lång. - Användarfall, initial design av nätverksarkitektur, infrastruktur samt mekanismer för digital säkerhet. - Demonstration i labbmiljö som visar IT/OT-trafik i ett mindre nätverk med realtidstrafik och bakgrundstrafik. - Koncept och metoder för att hantera stora industrinätverk som har en installerad bas. - Demonstration av konsoliderad IT/OT trafik i en begränsad del av en skarp produktionsmiljö.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.