Framtidens Industriella Nätverk

Diarienummer 2018-02196
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - september 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri