Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtida direkttillverkade metallstrukturer (DirektMetall)

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 2 406 051 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Projektet visar på de möjligheter till stärkt konkurrenskraft som uppstår när produkt- och funktionsutveckling kan dra fördel av att additiv tillverkning (AM) integrerats i värdekedjan. Utöver möjligheterna ger projektet även förslag på framtida arbetsgångar och arbetsflöden som uppkommer vid industriell AM. Projektet har formulerat en strategi för svenskt kunnande inom AM samt en plan för hur (och var) metallindustrin behöver utveckla kompetens och/eller teknisk förmåga för att utnyttja möjligheterna hos AM och undvika fallgropar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet identifierade behov av ny kunskap och teknisk förmåga som är nödvändig när/för att metallindustrin ska kunna ta del av de möjligheter, och undvika fallgropar, som uppstår vid industrialisering av additiv tillverkning. Detta resulterade i en strategi för svenskt kunnande inom AM som grundar sig i att introduktion av AM kommer att förändra både design, konstruktion och produktion i grunden. Effekten är att svensk industri kan förbereda sig för att nyttja den disruptiva omställning som AM innebär till sin fördel och därmed öka sin konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande baserades på analyser av transportscenarier för att identifiera gemensamma nämnare i farkoster från medverkande industriparter. Eftersom projektets målsättning var att synliggöra möjligheter som uppstår när man drar fördelar av AM antogs ett framtidsscenario där AM har industrialiserats och många av dagens begränsningar har överkommits. Analys av komponenter, värdekedjor och arbetsflöden gav en konkret behovsbild av nödvändiga kunskaper och möjliga arbetsflöden som uppstår med AM.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05267

Statistik för sidan