Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Främjande av öppna medicinskinformatiska applikationer i den pågående digitaliseringen av sjukvården

Diarienummer
Koordinator Cambio CDS AB
Bidrag från Vinnova 495 472 kronor
Projektets löptid januari 2022 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet och ökat attraktionsvärde för forskningsbaserad kompetens
Ansökningsomgång Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte 2021

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att förbättra lärandet inom öppna kliniska standarder (t.ex. för integration mellan hälso-IT-applikationer), genom att förbättra utvecklingsverktyg för att skapa standardbaserade kliniska modeller. Projektets mål är att förbättra utvecklingen av öppna verktyg för att skapa standardbaserade kliniska modeller, att utbyta kompetens och erfarenhet för att förbättra dessa verktyg och möjliggöra deras användning inom utbildning och industri. I projektet kommer en forskare vid Karolinska Institutet samarbeta med Cambio CDS, ett företag inom e-hälsa.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat är: Utveckla nya verktyg för utbildningsverksamhet (som kan användas på bl a KI), möjliggöra arbetsberedskap för studenterna och öka attraktionskraften hos Cambio CDS för nya talanger; skapande av praktiska användningsfall för studenter och utbildningsmaterial som eleverna kan arbeta med; Gemensamma publikationer: KI och Cambio CDS kommer att gemensamt publicera resultaten från projektet med målet att öka synligheten bland industrin, civilsamhället, akademin och specifikt inom området i medicinsk informatik.

Planerat upplägg och genomförande

Planerade aktiviteter för att genomföra projektet har delats upp i arbetspaket (AP). Dessa AP är: 1 Projektledning; 2 Kommunikation och spridning av info; 3 Utvärdering av verktyg för att skapa standardbaserade kliniska modeller; 4 Förbättringar av verktygen för att skapa standardbaserade kliniska modeller; 5 Utarbetande av utbildningsmaterial för att skapa standardbaserade kliniska modeller. AP har delats in i uppgifter där enskild projektpart har ansvar specifika uppgifter. För att säkerställa att projektet lyckas har uppgifter planerats i detalj med "milstones".

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 december 2021

Diarienummer 2021-04139

Statistik för sidan