Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Främjande av öppna medicinskinformatiska applikationer i den pågående digitaliseringen av sjukvården

Diarienummer
Koordinator Cambio CDS AB
Bidrag från Vinnova 495 472 kronor
Projektets löptid januari 2022 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet och ökat attraktionsvärde för forskningsbaserad kompetens

Syfte och mål

Projektet syftade till att förbättra applikationsverktyg för att skapa standardbaserade kliniska modeller. Forskaren/läraren vid Karolinska Institutet har fördjupat sina kunskaper i den praktiska användningen av verktyget Form Builder, i samarbete med Cambio CDS (mål 1). Som ett resultat ledde projektet till ett utökat samarbete mellan de två organisationerna (mål 2). Ett examensarbete om att undersöka low code-programmering inom området utvecklingsprocess för hälsoinformationsteknologi var ytterligare ett tillfälle för utbyte av kompetens och erfarenheter (mål 3).

Resultat och förväntade effekter

Som ett resultat av projektet har verktyget genom iterativt samarbete mellan projektparterna förbättrats (WP4); användardokumentationen har utvecklats vad gäller innehåll och tillgänglighet (WP5), en jämförelse mellan verktyget och en liknande programvara har genomförts som examensarbete (WP3, 4 och 5). När det gäller kommunikation (WP2) har en poster presenterats på konferensen IEEE EMBC 2023. Utfallen är att tillämpa de uppnådda erfarenheter och resultat för att förbättra utbildningsinitiativ inom medicinsk informatik samt att förbättra utvecklingsprocesser.

Upplägg och genomförande

Samarbetsaktiviteter för att genomföra projektet utformades och delades upp i arbetspaket (AP, engelska WP), och i sin tur delades arbetspaket in i uppgifter, med tillhörande ansvarig partner. WP1 fokuserade på projektledning och WP2 var för kommunikation och spridning om projekt och deras aktiviteter. WP3, 4 och 5 var för utvecklingen av projektet. WP:erna var indelade i uppgifter och med ett Gantt-diagram definierades tidsgränsen för varje aktivitet. På så sätt var det möjligt att ta kontroll över genomförandet av varje aktivitet och uppdatera tidslinjen vid behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 september 2023

Diarienummer 2021-04139

Statistik för sidan