Fotonik i kraftelektronik för effektivare kraftnät och smartare eldistribution - FoI

Diarienummer 2017-01905
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 3 290 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic Components and System. Research and Innovation Projects 2017

Syfte och mål

På grund av att det ej går att använda konventionell mätteknik i närheten av högspänningskomponenter saknas idag bra teknik för tillståndsövervakning. Fiberoptiska sensorer kan däremot användas i dessa miljöer och med dessa integrerade i högspänningskomponenter finns möjlighet till effektivare nyttjande av elnäten. Målet med projektet är att utveckla optiska fibrer och en industriell tillverkningsmetod för integrering av fiberoptisk mätteknik i högspänningskomponenter och verifiera dess nytta för eldistributörer genom installation i kraftnät.

Förväntade effekter och resultat

Att ha: -tagit fram specialfiber inkl ytterhölje som möjliggör ingjutning med låga förluster och utan förekomst av kaviteter. -tagit fram en produktionsmetod och industriell tillverkningsprocess där fibrer integreras i högspänningskomponenter. - erhållit goda kunskaper om tillförlitlighet och prestanda genom tester i labb, och därmed underlag för fortsatt produktifiering -tagit fram fullskaliga prototyper med integrerade fiberoptik - Resultat från reella fälttester i elnät.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska löpa över två år mellan Q3 2017 till Q2 2019 och är indelat i 12 olika arbetspaket, WP1 Systemspecifikation WP2 Utveckling fiber för ingjutning WP3 Processutveckling ingjutning WP4 Produktionsmetoder för serietillverkning WP5 Prototyptillverkning för testning WP6 Funktionstestning av prototyp WP7 Tillförlitlighet och livslängd WP8 Utveckling och anpassning av mätsystem WP9 Tillverkning prototyp för installation WP10 Installation på i elnät WP11 Plan för ”produktifiering” WP12 Utvärdering och rapportering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.