Förstudie för radarmålsimulatorsystem för fordonsradar på 79 GHz

Diarienummer 2017-05535
Koordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Norrköping
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2016-05460-en

Syfte och mål

Millimetervågsradar blir alltmer en livsviktig fordonskomponent för komplexa fordonssystem såsom ADAS och autonomkörning. För säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet behövs bättre radartestsystem. Detta projekt avser att göra en förstudie för att undersöka och förberedda för en lösning för en radarmålsimulator för mm-vågsradar på frekvensbandet 76-81 GHz med potential att vara bättre, billigare och mer flexibel jämfört med dagens testinstrument. Det långsiktiga målet är att utveckla och testa en prototyp som kan bli en produkt och viktig del av kommande radartestsystem.

Förväntade effekter och resultat

Förstudien förväntas ge förutsättningar för att kunna gå vidare till ett större projekt där en radarmålsimulatorprototyp tas fram. Dagens lösningar anses vara inte tillräckligt bra. En färdig utvecklad radarmålsimulator skulle kunna användas under utveckling och kvalificering samt i produktionstest och även certifiering av fordonsradar. Möjliga nyttjare av en lyckad FoU av et radarmålsimulator testsystem blir både fordons- och lastbilsleverantörer såsom Volvo, fordons-radarleverantörer såsom Autoliv och Denso, samt kvalificeringstestinstitut såsom RISE Mätteknik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet koordineras av RISE Acreo och genomförs tillsammans med RISE Safety & Transport och Uniquesec. Det finns en referensgrupp (Autoliv, Denso, SafeRadar och Volvo Cars) som projektet tar hjälp av. Förstudiearbetet ska ta fram en specifikation och arkitektur för en state-of-the-art radarmålsimulator som har den prestanda som krävs för att bemöta både tekniska krav och marknadsbehov. Dessutom kommer förstudien att göra mätningar på kommersiella radar och radar utvecklingskit för att kunna förstå hur radarmålsimulatorns koncept fungerar ihop med mm-vågsradar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.