Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie för radarmålsimulatorsystem för fordonsradar på 79 GHz

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Acreo, Norrköping
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation för fordonsindustrin
Slutrapport 2017-05535eng.pdf(pdf, 1184 kB) (In English)

Syfte och mål

Projektet syftar till en undersökning för att förbereda inför ett efterföljande större projekt som föreslår att utveckla en lämplig prototyp mm-vågsradarmålssimulator som uppfyller behoven för fordonsradarmarknaden. Projektet ska utföra en analys av den senaste tekniken för mm-vågsradarmålsimulatorer, identifiera kraven för radarmålssimulatorn, och föreslå en arkitekturdefinition för radarmålssimulatorn som ska utvecklas i det senare projektet.Dessutom var målet för projektet att utföra några karaktäriserande mätningar på befintliga kommersiella mm-vågsradar. .

Resultat och förväntade effekter

Den viktiga slutsatsen från den teoretiska analysen och simuleringar som gjorts inom projektet visar på att MIMO liknade lösning visar på att beräkning av vinkel till objekt är möjlig. En teknik som är utvecklad för att kunna simulera avstånd, radar objekt storlek samt hastighet med ett obegränsat antal objekt kommer vara möjligt i många olika fiktiva komplexa situationer. Detta koncept kan möta en ökande efterfrågan inom bilindustrin att få till en mer billig, flexibel och kompakt lösning än vad som finns på marknaden idag.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes i ett samarbete mellan RISE AB och Uniquesec. Arbetet har fördelats på partnernas kompetens och intresse. Genom regelbundna möten har flera frågeställningar och problemformuleringar kunnat lyftas upp och lösningar har kunnat ges.Genomförandet har skett systematiskt där varje partner tilldelats ett ansvarsområde som senare diskuterats och analyserats. Genom detta förfarande har projektet i slutänden presenterat genomförbarheten avett radarsystem som är relevant och grundat i den senaste forskningen inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2018

Diarienummer 2017-05535

Statistik för sidan