Företagsfabriken - Kronobergs excellensinkubator 2018 ff

Diarienummer 2017-02378
Koordinator FÖRETAGSFABRIKEN I KRONOBERG AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Excellens 2018-2019

Syfte och mål

Företagsfabriken i Kronoberg är en företagsinkubator med målet att vara medverkande till att än fler skalbara tillväxtföretag startas och lyckas i Kronobergs län. Företagsfabriken erbjuder kvalificerad affärsutveckling, ett väl fungerande nätverk som ger viktiga kontaktytor för företag som vill växa samt möjlighet till en fysisk arbetsplats i en inspirerande miljö.

Förväntade effekter och resultat

Företagsfabriken arbetar för att förverkliga drivna entreprenörers drömmar samtidigt som regionens intäktsbas ökar. Det vill säga att resultaten kommer att märkas på att det skapas fler lyckade affärer som är hållbara vilket i sin tur ger växande företag med stor tillväxtpotential på en global marknad.

Planerat upplägg och genomförande

Med bas vid Videum Science Park i Växjö utgör Företagsfabriken Kronobergs företagsinkubator. Med ett stort nätverk av samarbetspartners och drivna ägare arbetar inkubatorn bransch-generellt för att hitta de bolag som vill växa internationellt och i högsta grad skalbart samt genom en väl utarbetad process lotsa bolagen till framgångsrika affärer.

Externa länkar

foretagsfabriken.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.