Fordonspositionering och ruttprediktion

Diarienummer 2013-01304
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 96410 Active Safety Electronics and Functions
Bidrag från Vinnova 12 309 631 kronor
Projektets löptid juli 2013 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2013-01311-en

Syfte och mål

Projektet fokuserade på två av sex programmål Intelligenta säkerhetssystem: OK Fältstudier (t.ex. säkerhet i realtid): OK Exempel på bidrag: Minska vägtrafiken miljöpåverkan - Genom ökad kunskap och utvecklade ruttpredikteringar möjliggjordes en bättre optimering av bilkontrollen vilket minskar miljöpåverkan. Minska antalet trafikolyckor i trafiken - Bättre kontroll av trafiksituationer (filbyte, korsningsscenarior) minskar sannolikheten för olyckor, eftersom manövreringen kan planeras och exekveras bättre.

Resultat och förväntade effekter

Öka kompetensen och erhålla algoritmer för positionering och vägprognos. Beskriva resultat i akademiska publikationer t.ex. beskriv de matematiska derivaten av de utvecklade algoritmerna. Kunskap om vilken positioneringsnoggrannhet man erhåller av befintlig sensorteknik. 27 publikationer och interna rapporter visar att vi framgångsrikt har uppnått de mål som satts för projektet. Vi har byggt upp viktig kunskap om fordonets positionering och ruttprediktering. Även i den akademiska världen växer intresset för denna kunskap, vilket resulterat i flertalet nya kurser.

Upplägg och genomförande

Vårt tillvägagångssätt har varit att först utveckla detaljerade kartor med hjälp av specifika kartläggningsfordon utrustade med referenssystem och sensorer med hög noggrannhet för att i nästa steg utveckla algoritmer för att uppskatta fordonets position i den här kartan med hjälp av prisvärda sensorer på bil.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.