Förbättrad skärbarhet genom DEsignad MicrO-legering (DEMO)

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Maskinteknologi Industriell Produktion
Bidrag från Vinnova 6 170 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla ett koncept och tillhörande metod, färdig för implementering, i syfte att uppnå förbättrad skärbarhet för valda metalliska material. Detta med hjälp av mikro-legeringsämnen som främjar skyddet av ett skärverktyg mot slitage utan att behöva använda icke-metalliska faser. Ett annat mål är att tillämpa och visa konceptet för minst ett material från var och en av följande materialgrupper: manganstål, rostfritt stål (Ni-legeringar) och Ultra rena stål.

Förväntade effekter och resultat

De två följande viktigaste resultaten är: 1) Kunskap och förståelse för konceptet för förbättrad skärbarhet via kontrollerbar uppbyggnad av additivt skyddslager av reaktionsprodukter baserat på spårämnen i arbetsmaterialet. 2) Metod för att realisera genomförandet av föreslaget konceptet i praktisk tillämpning för hela värdekedjan. Dessa resultat kommer att möjliggöra utvecklingen av rent och ultrarent stål som har bättre mekaniska eller funktionella egenskaper som samtidigt uppvisar god skärbarhet.

Planerat upplägg och genomförande

Målet med projektet nås genom 7 arbetspaket och samarbete mellan fyra akademiska och sex industriella partners. Begreppet TPL (Tool Protection Layer) - ett skyddsskikt på verktyget som skapas in situ på verktyget genom en reaktion mellan verktyg och arbetsmaterial - testas experimentellt, samtidigt som termodynamiska förlopp och diffusion utvärderas. De erhållna resultaten implementeras i valda demonstratorer och valideras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 september 2020

Diarienummer 2017-02915

Statistik för sidan