Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad skärbarhet genom DEsignad MicrO-legering (DEMO)

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för maskinteknologi - Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 6 170 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2021
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla ett koncept och en metodologi som förbättrar skärbarheten av metalliska material via mikrolegering. Detta leder till längre verktygslivslängd, vilket främjar miljön, och spar tid och pengar, samt skapar nya möjligheter för bättre produkter. Direkta effekter är genom t.ex. mindre kassationer och indirekt t.ex. genom möjlig användning av svårarbetade material med längre produktlivscykel. Konceptet bevisades och demonstrerades för fyra kommersiella och ett nyutvecklat material.

Resultat och förväntade effekter

Fem projektleveranser vilka inkluderade experiment, modellering och spridning var planerade och genomfördes. Testmetoder var utvecklade för validering av TPL (D1). En metod för diffusionspar (D2) var utvecklad för att studera interaktioner. Ett manganstål tillverkades (D3) som en demonstratör. Modellering och implementation av ramverket utvecklades genom användning av Thermo-Calc och DICTRA (D4). Resultaten publicerades i journaler och på konferenser och vid seminarier (D5).

Upplägg och genomförande

Projektet har resulterat i både förståelse och skapat nya metoder för att förbättra skärbarhet. En kombination av olika metoder och tillvägagångsätt har utvecklats och använts för att nå målen. Implementationen kan generaliseras till sex metoder: (1) gjutning, (2) bearbetning (och användning av sensorer, termografi och en kontrollerad bearbetningsmiljö), (3) högtemperatur tribologi, (4) diffusionspar, (5) mikroskopi, spektroskopi, diffraktion och (6) termodynamisk och kinetisk modellering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 augusti 2021

Diarienummer 2017-02915

Statistik för sidan