Förbättrad fertilitetsbehandling för jämlik global reproduktiv hälsa

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Akademiska sjukhuset, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrik och gynekologi
Bidrag från Vinnova 266 804 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Nedsatt fertilitet är ett globalt tilltagande problem. Enligt WHO är c:a 50 miljoner par ofrivilligt barnlösa. Provrörsbefruktning är för närvarande den effektivaste behandlingen. Målet med det nu aktuella projektet är att tillgodose behovet av en enkel fertilitetsbehandling som kan användas globalt utan krav på tillgång till avancerat fertilitetslaboratorium. Den i projektet planerade behandlingen uppfyller dessa krav. Efter en enkel ägglossningsstimulerande behandling i naturlig cykel, administreras fertilitetsbehandlingen vid ett enstaka mottagningsbesök.

Resultat och förväntade effekter

Vid provrörsbefruktning (IVF) är graviditetsfrekvensen c:a 35-50 % per embryo återföring och beroende av fertilitetslaboratoriets effektivitet samt antalet återförda embryon. Den betydligt enklare inseminationsbehandlingen resulterar i c:a 10-20 % graviditetsfrekvens beroende på vilken risk för flerbörd man accepterar och infertilitetens duration. Den förväntade effekten av tillägget med pertubationsbehandling före ägglossning är att graviditetsfrekvensen per inseminationsbehandling ökar signifikant och i bästa fall närmar sig den efter IVF-behandling.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden har en projektplan framtagits för upplägg och genomförande. En metodstudie har påbörjats angående spermierörlighet i förbättrade lidokainhaltiga pertubationslösningar. Spermiemätningarna görs i CASA (Computer Assisted Sperm Assessment) i samarbete med en fertilitetsklinik i Trondheim. Projektplanen omfattar dels utökade CASA mätningar och dels en klinisk RCT studie. Projektplanen genomgår nu etikprövning. Om studierna blir godkända kommer en UDI steg 2 ansökan genomföras samt en ansökan till Läkemedelsverket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 januari 2020

Diarienummer 2018-03426

Statistik för sidan