Förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsutveckling

Diarienummer 2017-03737
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi Material och Ytor - Medicinteknik
Bidrag från Vinnova 17 600 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2017 (autumn)

Syfte och mål

Målet med projektet är att genomföra demonstration av ett unikt test för användning inom klinisk cancerdiagnostik/prognostik, individanpassad cancerterapi samt industriell screening av cancerläkemedel. Genom att använda patientens egen tumörvävnad och analysera hur tumörcellernas omgivande miljö påverkar tumörutvecklingen får behandlande läkare ny information för att bättre kunna ställa diagnos/prognos och välja läkemedelsbehandling. Vi validerar även ett 3D-printat system för bättre prediktiv screening av cancerläkemedel.

Förväntade effekter och resultat

Vår lösning innebär en mer träffsäker cancerdiagnostik och behandlingsprediktivitet och bidrar till en individanpassad vård för cancerpatienter. Vi räknar med att minst hälften av alla patienter med bröstcancer, prostatacancer, cancer i mage/tarm, lungcancer, m.fl. kommer få bättre vård och behandling med hjälp av vår lösning. Industrin kommer att erbjudas ett 3D-printad testsystem med bättre prediktivitet än dagens cellodlingsbaserade analyser, bättre utgångsläge att lyckas med kliniska studier av sina läkemedelskandidater och säkrare läkemedel i slutändan.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att analysera en stor mängd cancerprover, både biobankade med klinisk uppföljningsdata, samt färska prover direkt från patienter under pågående utredning och behandling. Data för ställande av diagnos/prognos samt läkemedelstest kommer att ges till behandlande läkare, som också kommer vara med i utvärderingen av nyttiggörandet av systemet. Vårt 3D-printade testsystem för screening av läkemedel kommer att utvärderas med projektets industriella parters olika substansbibliotek som innehåller läkemedelskandidater för behandling av ett flertal olika tumörtyper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.