Flödesmätningssystem för små volymer

Diarienummer
Koordinator Assalub Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 976 099 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - september 2021
Status Pågående
Utlysning Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland
Ansökningsomgång Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018

Syfte och mål

Utrustning för att mäta kontinuerliga och intermittenta flöden av vätskor med hög och låg viskositet, speciellt smörjmedel, såsom smörjoljor och fetter

Förväntade effekter och resultat

Möjligheten till en exakt mätning av det doserade smörjmedlet kan bidra till en minskning av den använda kvantiteten, eftersom det snabbt kan övervakas att tillräckligt smörjmedel har tillförts smörjpunkten. Detta minskar pålagd "säkerhetsmarginal".

Planerat upplägg och genomförande

Urval av flödesmätningssystemets mekaniska princip Design av det mekaniska i flödesmätningssystemet Kombinera elektriska och mekaniska komponenter Produktion av motsvarande prototyper Testning av komponenternas mekaniska funktion

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 september 2019

Diarienummer 2019-02055

Statistik för sidan