Face-to-Surface II - Improved production efficiency in Sublevel Caving

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för geoteknologi
Bidrag från Vinnova 2 846 600 kronor
Projektets löptid juli 2017 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång Gruv- och metallutvinning - vår 2017

Syfte och mål

Målet och syftet med detta projekt är att öka produktionskapacitet och minska produktionskostnader för skivrasbrytning genom att optimera fragmenteringen. Detta görs genom att optimerade håldimensioner, förbättra laddbarheten, utvärdera ny teknik för skutspräckning och utveckla ny och förbättrad teknik för övergripande produktionsplanering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla produktionsverktyg för laddbarhetsprognoser, och skapa en djupare förståelse för hur håldimensioner påverka markvibrationer. Inom projektet kommer rutiner att utvecklas för hur produktionsplaneringen kan förbättras med hjälp av förbättrad kunskap om bergmassans egenskaper, liksom bättre och djupare förståelse för hur mobila skutknackare kan minska produktionsstörningar. Resultaten från projektet kommer också att innefatta en Licentiatexamen, ett antal tidskrifts- och konferensbidrag.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningsmetodiken utnyttjar och kombinerar data från, maskinloggning, borrhålsfilmning och videoinspelning på lastnivåerna, intervjuer och fältförsök. Projektet kommer att hantera mycket stora datamängder och kommer att använda moderna verktyg från ”Data Mining” och ”Big data analys”. Kontinuerliga möten och workshops är ett viktigt verktyg för kunskapsspridning och informationsöverföringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Diarienummer 2017-02211

Statistik för sidan