Excellent fabricering av lättviktsstrukturer genom varmformning, svetsning och AM

Diarienummer
Koordinator BROGREN INDUSTRIES AB - Brogren Industries
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2020 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer - 2020

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla en Toolbox som skapar möjlighet för deltagande företag i leverantörskedjan att med avancerade virtuella verktyg träffsäkert och optimalt designa tillverkningskedja för lättviktskomponenter inom flyg- och energisektorn. För att åstadkomma detta behövs vidareutveckling av Finita Element (FE) modeller för tillverkningskedjor som inkluderar formning, svetsning och även uppbyggnad av förstärkningsgeometrier genom AM. Projektet genererar även expertkompetens och bidrar till ökad konkurrenskraft.

Förväntade effekter och resultat

Utveckla en Toolbox som skapar möjlighet för deltagande företag att med avancerade virtuella verktyg träffsäkert och optimalt designa tillverkningskedja för lättviktskomponenter inom flyg- och energisektorn som inkluderar kall- och varmformning, svetsning samt AM i nickelbaserade superlegeringar Projektet genererar ny expertkompetens och nyckelkompetens hos SMF som i samverkan med Toolboxen gör att företagen kan ta sig an tillverkning av nya avancerade lättviktsprodukter som marknaden efterfrågar, redan vid projektets slut

Planerat upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter utförs i flera arbetspaket (AP) enligt projekt- och tidsplanen. Arbetet har en hög tekniknivå då det utgår från erfarenheter och forskningsarbete inom tidigare projekt kring termo-mekanisk material- och processmodellering vid fabricering i nickelbaserade superlegeringar. Forskningsaktiviteterna utförs av seniora forskare inom RISE i nära samverkan med industriella utvecklingsaktiviteter som möjliggör en flygande start med snabba och tillförlitliga resultat. Mötesplan är framtagen och uppstartsmöte har utförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 januari 2021

Diarienummer 2020-04247

Statistik för sidan