Excellens 2018-2019 - SmiLe Incubator AB

Diarienummer 2017-02423
Koordinator SMILE INCUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2017-01591-en

Syfte och mål

SmiLe skall utveckla internationellt konkurrenskraftiga Life Science-företag i nära samverkan med hälso- och sjukvården, genom att erbjuda ett omfattande affärsutvecklingsstöd; i form av kvalificerade affärscoacher, kontakter med finansiärer och industri, gränsöverskridande nätverk, egna mötesplatser samt en unik forsknings- och utvecklingsinfrastruktur. SmiLe:s arbete och engagemang skall leda till att entreprenörer snabbare kan utveckla innovativa lösningar och nå kommersiell framgång på internationella marknader.

Förväntade effekter och resultat

Genom en öppen och unik forskningsinfrastruktur för alla aktörer, inte bara inom SmiLe Community utan för hela Sveriges startup- och SME-bolag, läggs grunden för en långsiktig och fördjupad gränsöverskridande samverkan mellan bolag över hela landet samt en stärkt innovationsförmåga. SmiLe Community är unik på nationell nivå och accelererar tillväxt, detta tack vare att bolagen inte lämnar miljön utan fortsätter bidra till att utveckla varandra, vilket är en stor fördel. Här har arbetet med att förstärka relation och interaktion gentemot industri och investerare hög prioritet.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektets gång kommer aktiviteter för att ytterligare förstärka SmiLe:s affärsutvecklingsstöd och dess processer att vara av stor vikt för att bidra till uppsatta mål om tillväxt och kvalitetsförstärkning. Den instrumentpark som SmiLe erbjuder i sitt Open Lab/Makerspace med sju specialiserade labb, är en unik test- och utvecklingsmiljö.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.