Eurostarsprojekt XamFlow 9126 Capenta

Diarienummer 2014-05080
Koordinator CAPENTA AB
Bidrag från Vinnova 1 145 302 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Webbapplikationen uppfyller de krav som ställts på monitorering och utvärdering av workflow. Nödvändig kommunikation, via REST, med andra system fungerar. Alla målsättningar för plattformar har uppfyllts. Med hjälp av responsiv design har alla former av tunna klienter kunnat stödjas; mobiler, surfplattor, webbläsare. (WP10) Webbapplikationen är nu färdig och paketerad på ett sätt som möjliggör smidig installation hos slutkunder.

Resultat och förväntade effekter

En färdig webbapplikation för workflow monitorering och utvärdering. Webbaserade klienter, på mobil, surfplatta eller dator, kan användas för interaktiv bläddring i arbetsflöden, inklusive dynamiska diagram över parametrar och resultat samt bildrepresentationer i 2D och 3D (inklusive Virtual Reality) Webbapplikationen stödjer användaren i att hålla reda på alla parametrar både för själva mätningen och för bildanalysen, och för att bläddra bland alla genererade resultat som kan analyseras och presenteras i systemet.

Upplägg och genomförande

Den tekniska lösningen för webbapplikationen har fallit väl ut: Webbapplikationen är en Single Page Application som utvecklats i TypeScript med ramverket Angular2. Utvecklingsmetodiken som använts är TDD med Continuous Integration och Continuous Development. Detta har uppnåtts med en komplett kedja från GitHub till CircleCI som producerat Docker containers som produktionssatts i molnet. Varje commit har automatiskt satt igång enhetstester, som om lyckade direkt satts i produktion i en fungerande webbsajt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.