Eurostars 2 medfinansiering

Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process. Här kan du se alla ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Öppna ansökningstillfällen

23 dagar kvar
Stänger om 23 dagar

Eurostars: Finansiering för små och medelstora företag

Stänger om 23 dagar

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt.

Planerade ansökningstillfällen

Kommande
Öppnar om 13 dagar

Innovationssamarbete mellan Sverige och Schweiz - SWII 2019

Öppnar om 13 dagar

Finansieringen för innovationssamarbete mellan Sverige och Schweiz i projekt med fokus på artificiell intelligens, Big Data och Virtual Reality samt Augmented Reality. Satsningen är en del av Swedish-Swiss Innovation Initiative (SWII).

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 14 juni 2019

Innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland

Stängde 14 juni 2019

Med detta erbjudande vill vi uppmuntra till innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland.

Stängd
Stängde 28 februari 2019

Eurostars – vår 2019

Stängde 28 februari 2019

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Stängd
Stängde 31 december 2018

Innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland

Stängde 31 december 2018

Med detta erbjudande vill vi uppmuntra till innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland. Eurostars2 passar för projekt inom alla teknikområden men i just denna utlysning är inriktningen smart mobilitet, smart industri, cirkulär ekonomi, smart hälsa och smart energi.

Stängd
Stängde 1 mars 2018

Eurostars 2: Små företag i internationell samverkan

Stängde 1 mars 2018

Här kan små och medelstora företag söka finansiering för att utveckla processer, produkter och tjänster i internationella projekt.

Stängd
Stängde 14 september 2017

Eurostars: Små företag i internationell samverkan

Stängde 14 september 2017

Här kan små och medelstora företag söka finansiering för att utveckla processer, produkter och tjänster i internationella projekt.

Stängd
Stängde 31 december 2015

Eurostars medfinansiering 2014-2015

Stängde 31 december 2015

Här kunde små och medelstora företag inom EUREKA söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Projektet skulle ske i samverkan med forskningsorganisationer och offentlig sektor.

Senast uppdaterad 23 maj 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2014-06148