Eurostarsprojekt, E! 9215 IMAID Redoxis AB

Diarienummer 2015-00561
Koordinator Redoxis AB - Redoxis AB, Lund
Bidrag från Vinnova 3 321 556 kronor
Projektets löptid april 2015 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla en service för bättre utvärdering av effekter av potentiella läkemedel i prekliniska modeller för autoimmuna sjukdomar genom att använda MRI och en analysplattform som används kliniskt. Vi har in på ett effektivt sätt validerat modeller, logistik och analyser och tagit fram en service som vi idag marknadsför till potentiella kunder, i enighet med målen för projektet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har i linje med förväntade effekter tagit fram marknadsföringsmaterial som vi nu presenterar för potentiella kunder. Vi har ett aktivt samarbete med de andra parterna i projektet och ser stora möjligheter i ett framtida samarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har löpt enligt plan förutom en mindre försening pga byte av MRI utrustning.

Externa länkar

During the Eurostars project - IMAID we have validated advanced in vivo imaging analysis in preclinical models.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.