EUREKA Celtic Plus Convince Sensative

Diarienummer 2016-02846
Koordinator Sensative AB
Bidrag från Vinnova 540 935 kronor
Projektets löptid juni 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Projektet CONVINcE syftade till att reducera effektförbrukningen när video strömmas ut till en konsument. Sensative roll i projektet har varit att minska effektförbrukningen för en konsument som sitter i sin lägenhet och tittar på video i en terminal ansluten till lägenhetens WiFi router. Sensative har kunnat visa att det går att ansluta, monitorera och med hjälpa av smarta algoritmer styra en fastighets alla WiFi routers med hjälp av smart fastighetsplattformen Yggio så att varje användare får tillräcklig bandbredd och kvalitet samtidigt som effektförbrukningen kan reduceras.

Resultat och förväntade effekter

Sensative har i projektet tillsammans med Lunds Universitet kunnat visa att man i realtid kan konfigurera WiFi routers baserat på Quality of Service data. Därigenom kan vi inte bara reducera faktisk sändareffekt från både routers och terminaler utan vi skapar även förutsättningar för att flytta trafik från mobila nät till WiFi vilket enligt studier kan reducera effektförbrukningen signifikant. Tillsammans med Lunds Universitet har vi kunnat påvisa funktionen, förbättrad QoS och minskad energiförbrukning. Vi har också kunnat identifiera hur algoritmerna kan utvecklas vidare.

Upplägg och genomförande

Sensative har som planerat utvecklat en CNOM (Cognitive Network Operation and Management) tjänst för att kunna övervaka och styra ett WiFi nät baserat på QoS parametrar. Med hjälp av algoritmer från Lunds Universitet har vi sedan kunnat testa funktionen i den testbädd som projektet satt upp hos Orange.

Externa länkar

CONVINcE - Reducing power consumption in IP-based video networks with an end-to-end approach.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.