Energikällor för IoT

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 999 999 kronor
Projektets löptid november 2014 - september 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projekt har i formen av en förstudie syftat till att göra en bred kartläggning av behovet av energiförsörjning för IoT-tillämpningar baserat på tryckt elektronik. Tre typiska fall för Internet of Things tillämpningar har analyserats; industri-, utomhus- och hemmiljö. För varje tillämpningsområde har krav identifierats och lämpliga energikällor och lagringsmetoder har föreslagits. I alla tre fall är det sannolikt att ett system kan realiseras med tryckteknik (eller producerade med trycklika metoder).

Resultat och förväntade effekter

Projektet har kartlagt behovet av energiförsörjning för IoT-tillämpningar baserade på tryckt elektronik. Projektresultatet är värdefullt för fortsatt arbete inom området eftersom energiförsörjningen av IoT-tillämpningar behöver bli tillräckligt billiga och möjliga att massprodcuera för att kommersialisering ska vara möjligt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med tre parter: HiQ som i egenskap av konsultföretag företräder ett brett spektrum av svenskt näringsliv och industri, Acreo som forskningsinstitut med erfarenhet, kompetens och kunder inom tryckt elektronik och IoT samt Linköpings Universitet (Organisk elektronik) med kunskap inom materialforskning och tryckta/organiska komponenter. Den kombinerade kompetensen har varit viktig för genomförandet av projektet och resultatet, översikten av energikällor, är ett viktigt verktyg för vidareutveckling för alla tre parter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05164

Statistik för sidan