Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar

Diarienummer 2016-02416
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 2 997 396 kronor
Projektets löptid juni 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - spring 2016

Syfte och mål

Något av det allvarligaste som kan hända i en gruva är att det börjar brinna. I detta projekt vill vi skapa ett system som utnyttjar alla befintliga mätgivare i gruvan såväl som på fordonen, och koppla olika mätningar till varandra genom simuleringsmodeller för att dels få fram graden av problem och dels lokalisera problemen så nära källan som möjligt. Systemet ska även användas för att energieffektivisera ventilation vid normal drift och styra om den vid brandrisk. Systemet bygger på att mätgivare kan kommunicera med varandra och med ett centralt molnsystem.

Förväntade effekter och resultat

Resultat blir ett system för beslutsstöd som bygger på ´internet of things´, ´Cloud teknik´ och dynamiska modeller i gruvor. Dessutom ett operatörsträningsverktyg med ´virtual reality´-funktion. Detta blir ett diagnostik- och expertsystem för att detektera risk för brand samt styra ventilation för optimalt klimat och minimering av både energiförbrukning och korrosionsskador. Genom implementering kan bränder undvikas, varvid både människoliv och skador på utrustning kan undvikas.

Planerat upplägg och genomförande

WP1 - Testa mätgivare i samband med uppkomst av brand WP2 - Insamling av mätdata WP3 - Utveckla simulering & algoritmer WP4 - Virtual reality WP5 - Test adaptering av system WP6 - Projektledning och disseminering

Externa länkar

the Project will be displayed here when finally approved by Vinnova

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.