En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala bakterie- och svampinfektioner

Diarienummer
Koordinator GEDEA BIOTECH AB - Medicon Village
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019

Syfte och mål

Gedea Biotech utvecklar en antibiotikafri, lokal behandling av vaginala svamp- och bakterieinfektioner. Vaginaltabletten har genomgått två första, mindre kliniska studier för behandling av bakterie- och svampinfektioner, med positiva preliminära resultat. I projektet avses effekten av vaginaltabletten verifieras i uppföljande kliniska studier på vaginal svamp- och bakterieinfektion, samt CE-märka produkten. Därutöver är målet att genomföra en marknadsundersökning av patientresan på ett större antal kvinnor.

Förväntade effekter och resultat

Projektet väntas ge en verifiering av den kliniska effekten för behandling av vaginala svamp- och bakterieinfektioner och patienternas användarupplevelse vid behandling med Gedeas vaginaltablett. Marknadsundersökningen väntas ge information om hur patienterna behandlar idag, när de söker vård och tidsaspekterna för behandling, vårdsökande etc.

Planerat upplägg och genomförande

En kontrollerad klinisk studie av effekten av vaginaltabletten på behandling av vaginala svamp- och bakterieinfektioner. Studien kommer att genomföras vid fyra till fem privata gynekologmottagningar och i samarbete med Klinisk prövningsenhet, Region Skåne. Förutom behandlingsresultat och användarupplevelse kommer även behandlingens effekt på det vaginala mikrobiomet att analyseras. Marknadsundersökningen kommer att genomföras som enkätstudier via sociala medier.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2019

Diarienummer 2019-01526

Statistik för sidan