En ny oral behandling av aftösa munsår

Diarienummer 2017-03895
Koordinator Mucocort AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Aftos stomatit (RAS) är en sjukdom i den orala slemhinnan som ger upphov till återkommande sårbildningar Den globala prevalensen anges upp till 60%. En mängd olika lokala och andra terapialternativ finns, men det är få som har visat effekt i kliniska studier. Målsättningen för det aktuella projektet är att i två steg utveckla ett nytt behandlingskoncept for aftösa munsår. I steg 1 utvecklas en patch som verkar genom en unik en hygroskopisk effekt och i steg 2 kommer olika antiseptiska/antiinflammatoriska substanser adderas.

Förväntade effekter och resultat

De viktigaste fördelarna med det utvecklade plåstret är dess unika vidhäftningsförmåga samt att det ger en omedelbar smärtreduktion, vilket är den viktigaste primära effekten som patienten efterfrågar. Vi förväntar oss att vår initiala produkt kommer att etablera sig snabbt bland professionella vårdgivare och patienter. Det första året kommer vi att erövra 3-5 %, av marknaden, och inom 3 år räknar vi med att ha 30-40% av marknaden for afte-produkter i Norden. Efter 3-5 ar beräknas bolaget att ha ett positivt kassaflöde.

Planerat upplägg och genomförande

Projektteamet består av personer med expertis inom medicinsk produktutveckling, galenik och farmaci samt regulatoriska processer och marknadslansering. Initialt kommer projektteamet att säkerställa produktens IP position och strategi samt att ett plåster med önskade produktegenskaper och anti-inflammatoriska egenskaper kan färdigställas. Inom ett år kommer ISO 13485 och CE klass 2a samt regulatoriska processer och följsamhet att säkerställas liksom dataskydd for de specifika data som genereras i konceptstudier och kliniska prövningar.

Externa länkar

Hemsida som blir publicerad i slutet av november, eventuellt början av december

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.