Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EMISYS

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 2 850 342 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2022
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2018-02729eng.pdf(pdf, 1829 kB) (In English)

Syfte och mål

EMISYS syftade till att bidra till förbättrade utvecklingsmetoder för fordonsinbäddad programvara och att möjliggöra ny teknik för fordonsburen mjukvara för styrning och reglering. Detta syfte har till stor del uppnåtts, och representeras av ny teknologi för modellering och simulering, samt förbättring och utökad kunskap om standarden eFMI för simulering av mekatronik och mekanik i vagn, för exempelvis modellpredikterad reglering.

Resultat och förväntade effekter

* A modeling, configuration and simulation framework (M&C&S) supporting composition of FMUs/eFMUs and efficient simulation of integrated large-scale vehicle subsystems. * Enhancement of the Volvo Trucks Eclipse-based software, based on the AUTOSAR and EAST-ADL architecture modeling representation, integrated with the abovementioned M&C&S framework. * Evaluation for Volvo Trucks needs of the new eFMI open standard, (FMI for Embedded Systems, developed in the EMPHYSIS project).

Upplägg och genomförande

Projektet strukturerades i 6 olika arbetspaket, med väl avvägd fördelning av ledning och deltagande av projektpartners. Genomförandet planerades för en 2-årig varaktighet i syfte att säkerställa aktuella och tillämpbara resultat. Pga covid 19 och efterföljande resursproblem förlängdes projektet, men det var fortsatta utmaningar att säkra resurser hos framförallt Volvo Lastvagnar. Viktiga mål och relaterade resultat kunde ändå tas fram, även om avvikelse från planerad tidplan och upparbetningstakt försvårade projektsamarbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2022

Diarienummer 2018-02729

Statistik för sidan