Effektiv och innovativ redistribution av överskottsmat i Sverige

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 4 950 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Av allt matsvinn som genereras i Sverige är det bara en liten del som vi lyckas redistribuera, det vill säga hitta en mottagare för utanför den vanliga försäljningskanalen. Anledningarna är många och har att göra med bland annat lagstiftning, logistik, IT-lösningar, anpassade affärsmodeller, utbildning och kommunikation. Projektet Resvinn ska med ett systemövergripande projektkonsortium utveckla effektiva redistributionssystem för matsvinn i Sverige - från butiker och grossister till restauranger och skolor.

Förväntade effekter och resultat

1) Minskat matsvinn hos grossister och butiker. För att processen ska bli så effektiv som möjligt kommer projektet att jobba med klimatsmarta logistiksystem, affärsmodeller med tydliga incitament för alla involverade, en IT-plattform och arbetsmetoder för restauranger som tar emot matsvinnet. 2) Minskat matsvinn i hushåll. Material och upplägg kommer tas fram för att använda den redistribuerade maten som ’utbildningsmaterial’ hos restauranger och skolor för att visa konsumenter att högkvalitativ mat kan lagas på livsmedel som ofta slängs hemma, eller väljs bort i butikerna.

Planerat upplägg och genomförande

Resvinn är ett samarbete mellan 42 företag och organisationer som representerar grossister, butiker, restauranger, It-företag, skolor, logistikföretag, kommunikatörer och forskning. Inom projektet kommer 11 tester att genomföras där flöden av överskottsmat från butiker och grossister till restauranger och skolor kommer att genomföras. Genom dessa tester kommer lösningar och rekommendationer att tas fram för IT, spårbarhet, logistik, kommunikation och förändrat arbetssätt hos butiker och restauranger för att fler ska kunna arbeta på dessa sätt i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2019

Diarienummer 2019-04466

Statistik för sidan