E9285

Diarienummer 2015-00524
Koordinator Abera Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 2 055 845 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Vi har erhållit förlängning på projektet och slutrapporterar alltså inte. Jag har sökt svar om hur detta ska hanteras utan framgång

Resultat och förväntade effekter

Vi har erhållit förlängning på projektet och slutrapporterar alltså inte. Jag har sökt svar om hur detta ska hanteras utan framgång

Upplägg och genomförande

Vi har erhållit förlängning på projektet och slutrapporterar alltså inte. Jag har sökt svar om hur detta ska hanteras utan framgång

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.