Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

E9285

Diarienummer
Koordinator Abera Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 2 055 845 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Vi har erhållit förlängning på projektet och slutrapporterar alltså inte. Jag har sökt svar om hur detta ska hanteras utan framgång

Resultat och förväntade effekter

Vi har erhållit förlängning på projektet och slutrapporterar alltså inte. Jag har sökt svar om hur detta ska hanteras utan framgång

Upplägg och genomförande

Vi har erhållit förlängning på projektet och slutrapporterar alltså inte. Jag har sökt svar om hur detta ska hanteras utan framgång

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00524

Statistik för sidan