E!11459, 3DBrainScreen, Cellevate AB

Diarienummer 2017-03478
Koordinator Cellevate AB
Bidrag från Vinnova 2 403 401 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att utveckla en avancerad, in-vitro-, 3D-brain-on-a-chip modell för läkemedelsutveckling och neurotoxikologiska assays, som bygger på utvärdering av elektrisk aktivitet i mänskliga neuronala nätverk, odlade i s.k. nanofiber bioscaffolds. Riktad mot läkemedelsföretag, CROs och forskningscentra kommer denna 3D hjärnmodell att tillhandahålla odlingsprotokoll, sofistikerad hårdvara och mjukvaruverktyg för parallella mätningar av neuronal aktivitet i 24 brunnar, var och en med ett tätt nätverk av penetrerande mikronålelektroder.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingen av nya läkemedel för att behandla neurologiska sjukdommar tar idag för lång tid och kostar för mycket ($1.8 B över 12 år). Dessutom misslyckas ofta utvecklingsprojekt på grund av att det är extremt svårt att översätta resultat från pre-kliniska djurmodeller till kliniska försök. Vårat screeningverktyg kommer tillåta effektivare pre-klinisk testning av nya substanser med hjälp av realistiska och pålitliga, mänskliga, 3D in-vitro modeller, med en potentiellt enorm reducering av både översättningsproblem och kostnader för läkemedelsföretag och vårdsystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fem separata överlappande arbetspaket, som totalt sträcker sig över en period på 24 månader. Paketen är listade nedan: AP1. Styrning och samordning. AP2. HD µNål- och MEA-utveckling för 3D bioscaffolds. AP3. Design & utveckling av 3D nanofiber bioscaffolds. AP4. Hård-/Mjukvaruplattform för single/multi-well brain-on-chip mätningar och analys. AP5. Elektrofysiologisk validering av mänsklig brain-on-chip modell.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.