E!11443, Lasclad, Nyfors Teknologi AB

Diarienummer 2017-03492
Koordinator Nyfors Teknologi Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 225 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Målet är en produkt för sofistikerad och föroreningsfri bearbetning av optisk fiber för högeffekt och sensorapplikationer. Projektets målsättning är att producera två olika versioner av enheten, en fristående maskin för specialfibermarknaden och en andra integrerad maskin. Specialfiber så som åttkantiga, photonic crystal fiber eller hollow core är för närvarande svåra att processa till önskad kvalitet och resultat.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet ska vara en sofistikerad maskin baserad på en CO2-laser som kan utföra ovan nämnda uppgifter. Sammantaget kräver detta projekt en högteknologisk maskin med ett raffinerat lasersystem, optisk fiberhantering samt en hantering av avfallet under processen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet stöds av tre projektpartners. Som ett första steg planeras en grundlig analys för att sammanställa de frågor som projektgruppen ska arbeta med för att uppnå det slutresultat man önskar. Därifrån kommer det optiska systemet, hårdvaran och mjukvaran att utvecklas i nära samarbete mellan parterna.

Externa länkar

www.nyfors.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.