E!10625, Solar CPC PVT Production, Novel concentrating PV/T & T solar collector and automated production methods, Solarus Sunpower Sweden AB

Diarienummer 2016-03705
Koordinator SOLARUS SUNPOWER SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Solarus har en unik patenterad design av en koncentrerande photovoltaisk/termisk solfångare (producerar både el och värme) som vi kallar PowerCollectorTM. Vår design har testats och installerats framgångsrikt och beräknas vid produktion i stor skala kunna komma ner i lägre konstnader i kr/kWh än andra solpaneler. Huvdmålen med projektet är att anpassa solfångardesignen till massproduktion och ta fram de maskiner och verktyg som behövs för att sätta upp en massproduktionslina. Med detta projekt kommer produkten att uppnå kostnadseffektivitet.

Förväntade effekter och resultat

1.Två nya, förbättrade och certifierade versioner av PowerCollectorTM (en PVT och en rent termisk produkt) anpassad för massproduktion med låga produktionskostnader 2.En ny, driftsatt produktionslina för massproduktion av PowerCollectorsTM

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat på 14 delprojekt (WP´s) med tydliga milstolpar. Projektet innehåller partners från Sverige, Holland och Cypern, alla partners i projektet är experter på sina respektive delområden. Projektets fyra delområden är: 1.Utveckling av solfångaren 2.Utveckling av produktionsverktyg och produktionslina 3.Certifiering av solfångare och produktionslina 4.Säljstöd

Externa länkar

Right now, we only have the company website and not a specific project website, however we plan to make one.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.