E! Kluster ITEA3 TESTOMAT

Diarienummer 2017-02269
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Kista
Bidrag från Vinnova 28 249 490 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2020
Status Pågående
Utlysning EUREKA cluster co-funding 

Syfte och mål

Systemkvalitet har länge varit synonymt med program "utan fel". Eftersom det finns ett konstant tryck att bli snabbare, så betyder kvalitet idag istället "flexibel och adaptiv förmåga". Moderna utvecklingsteam måste därför hitta en balans mellan två motsatta krafter: flexibilitet och samtidigt leverera pålitliga kvalitetssystem. Projektets mål är att stödja utvecklingsteam att hitta denna balans. Projektet kommer att avancera forskningsfronten inom testautomation för utvecklingsteam i en agil utvecklingsprocess, utan att göra avkall på kvaliteten.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer resultera i en förbättringsmodell för Testautomation, som beskriver nyckelförbättringar i mätbara steg. Vi kommer avancera forskningsfronten på flera områden: Vi tittar på testautomatiseringsverktyg, undersöka områden som testeffektivitet, testprioritet och testning mot kvalitetsstandards. Dessa reultat tillåter utvecklingsteamen i konsortiet att göra sin testing mer effektiv och frigör tid att fokusera på addera värde till produktutvecklingen. Verktygsutvecklare och konsulter kommer förbättra sina produkter för ökade marknadsandelar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att andvända en agile process som består av 7 sprintar och 7 arbetspaket. Varje sprint kommer ge ett mätbart assessment av mätningar. Målet är också att produca en serie artifakter, inte bara forskningsartiklar, workshoppar och förbättrade arbetsprodukter, men också kommer vi skapa ett videobibliotek där vi summerar vår nya kunskap, men också skapar vi böcker för att sprida våra insikter till en bredare publik.

Externa länkar

Testomat Project Official web-site (will come alive very soon)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.