E! Kluster, AutoDC

Diarienummer 2018-02232
Koordinator RISE SICS NORTH AB - RISE SICS North AB, Luleå
Bidrag från Vinnova 17 659 228 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2021
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering