E! Kluster, AutoDC

Diarienummer 2018-02232
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS North
Bidrag från Vinnova 17 659 228 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2021
Status Pågående
Utlysning EUREKA cluster co-funding 

Syfte och mål

Målet med projektet ar att skapa ett innovativt designramverk för framtida autonoma datacenters. Autonoma datacenter bör, utan mänsklig paverkan, klara av att fortsätta dess drift, och efter bästa förmåga självläka fran driftstörningar, såsom elavbrott och överhettning. Med förväntad fortsatt tillväxt i datacenterindustrin kommer drift och underhåll av datacenter öka. Huvudsyftet med projektet är att minimera kostnaderna och stödja en fortsatt marknadstillväxt.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade projektresultaten är teknologier och ett koncept för ett fullt autonomt datacenter. Resultaten inkluderar tester av teknologier för datainsamling, stödsystem, analys och reglering baserat på verklig data från ett datacenter i drift. Resultaten består också i demonstrationer av mjukvarusystem som körs i en verklig datacenteranläggning. Målet är en minskning av totala kostnaden för ägarskapet (TCO) tack vare den autonoma driften med 15 %. De övergripande projekt-KPIerna är 4 demonstrationer och 4 rapporteringstillfällen under projektets gång.

Planerat upplägg och genomförande

AutoDC konsortiet är industri-drivet med totalt 19 beslutade pater från 3 länder, med en balanserad distribution mellan LF, SMF och forskningsorganisationer. Projektet har parter från alla delar i värdekedjan från komponenter till hela datacenter drift. Projektets struktur består av sex arbetspaket. De fem tematiska innovationsområdena täcks upp av minst ett arbetspaket och samarbetet mellan arbetspaketen görs inom innovationsteman. Projektets tidplan är en kombination av vattenfallsmodell och agila metoder för projektplanering och progress under projektets gång

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.